Povinné informace

Povinné informace

Pojišťovací zprostředkovatel

Název pojišťovacího zprostředkovatele

Bluebear IB s.r.o.

Adresa: Eliášova 499/17, Praha 6, 160 00

IČ: 24209481

Telefon: 723 203 111

Email: sekretariat@blbr.cz

Jména pracovníků a vázaných zástupců oprávněných pojišťovacím zprostředkovatelem jednat se zákazníky:

Tomáš Čermák, Lenka Hlaváčová, Vít Vondráček, Albert Čermák

Účel zpracování osobních údajů

Záznam o jednání s klientem (analýza potřeb klienta) se vyplňuje v souladu se zákonem č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění. Správcem osobních údajů je společnost Bluebear IB s.r.o., IČ: 24209481, se sídlem Eliášova 499/17, 160 00 Praha 6, e-mail: sekretariat@blbr.cz a pojišťovna, se kterou klient sjedná pojištění.

Více informací o zpracování osobních údajů je k dispozici na adrese www.blbr.cz/zakonne-nalezitosti/gdpr/

Ostatní ustanovení

Stížnost nebo reklamaci na Bluebear IB s.r.o. nebo jeho vázaného zástupce či pracovníka lze uplatnit dle reklamačního řádu, který naleznete na www, včetně možnosti obrátit se na Českou národní banku, v případě mimosoudního řešení sporů lze podat návrh finančnímu arbitrovi (www.finarbitr.cz).

Jménem Bluebear IB s.r.o.. je oprávněný jednat výše uvedený pracovník, vázaný zástupce nebo doplňkový pojišťovací zprostředkovatel. Vázaný zástupce a Doplňkový pojišťovací zprostředkovatel je rovněž veden v registru ČNB a tuto skutečnost je možné ověřit na www.cnb.cz.

PZ je oprávněn zprostředkovávat pojistné produkty pro pojišťovny:

Allianz pojišťovna, a.s., Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.,  D.A.S. Rechtsschutz AG, a.s., Direct pojišťovna, a.s., Generali Česká pojišťovna, a.s., Kooperativa pojišťovna, a.s., VZP, a.s., UNIQA pojišťovna, a.s., Slavia pojišťovna, a.s.

PZ nená žádný přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech, nebo základním kapitálu pojišťovny převyšující 10%, se kterou má být pojištění sjednáno.

Pojišťovna se kterou má být pojištění sjednáno, nebo osoba ovládající danou pojišťovnu nemá žádný přímý podíl na hlasovacích právech nebo základním kapitálu PZ převyšující 10%.

Odměna v souvislosti se sjednávaným pojištěním nebo změnou je poskytnuta výhradně ze strany pojišťovny, pro kterou se pojištění sjednává, pokud není smluvně dohodnuto jinak.

Pojišťovací zprostředkovatel sdělí zájemci o pojištění na požádání výši odměny.